Zdiagnozowano u Ciebie ziarniszczaka. Co teraz? Metody leczenia.

Bardzo wiele przypadków jest diagnozowanych dopiero w trakcie badania histopatologicznego po wycięciu cysty znajdującej się w obrębie jajnika. W lepszej sytuacji są kobiety, u których udało się zdiagnozować ziarniszczaka jeszcze przed operacją (na przykład w oparciu o badanie poziomu Inhibiny B). Posiadanie tej wiedzy przed operacją zwiększa szanse wycięcia guza w całości. Twoje dalsze postępowanie będzie zależało od tego, na jakim etapie rozwoju choroby została ona zdiagnozowana.

Operacja usunięcia całego jajnika lub obu jajników i macicy (histerektomia całkowita lub histerektomia radykalna) to na chwilę obecną najważniejsza metoda leczenia ziarniszczaka jajnika. Prawidłowe usunięcie ziarniszczaka we wczesnym stadium choroby istotnie ogranicza ryzyko nawrotu. Jest to istotne, gdyż ziarniszczak, mimo że rozwija się powoli, jest chorobą nawracającą – niekiedy po 20 latach, a niekiedy po kilku miesiącach. Leczenie nawrotów ziarniszczaka jest o wiele bardziej skomplikowane i niestety mniej skuteczne.

Usunięcie jednego jajnika uznaje się za dopuszczalne w przypadku kobiet przed menopauzą. Wiele kobiet, które miały usunięty jeden jajnik z ziarniszczakiem zachodzi w ciążę. Pozostawienie jednego jajnika oznacza także, że kobieta nie wejdzie w okres menopauzy i jej organizm w dalszym ciągu będzie produkował ważne hormony kobiece, w szczególności estrogen. Nie jest natomiast pewne, jaki jest wpływ estrogenu na dalszy rozwój choroby. W USA wykonywane są badania usuniętego ziarniszczaka na obecność receptorów estrogenowych (ER) lub progesterenowych (PR), a część kobiet z usuniętym ziarniszczakiem ER+ unika produktów zawierających estrogen, w celu ograniczenia ryzyka nawrotu choroby. Nie ma jednak jednoznacznych badań naukowych określających związki pomiędzy estrogenem a ziarniszczakiem.

Badanie histopatologiczne na obecność receptorów jest jednak bardzo ważne z innego powodu. Na Świecie (głównie w USA) zyskują na znaczeniu metody hormonalne leczenia ziarniszczaka. Odpowiednio dobrane leki często skutecznie ograniczają rozwój choroby. Jednak możliwości doboru leku są uzależnione od wskazania typu receptorów w nowotworze. Podobne badania wykonywane są w przypadku nowotworów piersi. Jednak w przypadku ziarniszczaka, takie postępowanie nie jest w Polsce standardem. Tym niemniej, naciskaj na lekarza prowadzącego aby wykonano badania histopatologiczne usuniętego nowotworu na obecność receptorów.

Przy okazji, warto naciskać lekarza, by w badaniu histopatologicznym określić, czy nowotwór zawiera mutację FOXL2. Jest to obecnie bardzo skuteczne kryterium oceny, czy usunięta zmiana rzeczywiście jest ziarniszczakiem. Jednak badania genetyczne są kosztowne i z tego względu w praktyce rzadko stosowane. Dostępna literatura wskazuje na przypadki błędnej klasyfikacji zmian na jajniku jako ziarniszczaka i dopiero analiza mutacji FOXL2 pozwoliła na odrzucenie błędnej diagnozy. Były to jednak przypadki nieoczywiste.

Co, jeśli z Twojego jajnika usunięto cystę, która w badaniu histopatologicznym okazała się być ziarniszczakiem? Dalsze postępowanie będzie zależało od stadium choroby. Lekarz może zalecić wykonanie tzw. „staging’u” (stejdżing), czyli operacji, w wyniku której określi się stopień rozprzestrzenienia choroby (więcej o stagingu przeczytacie w tym wpisie). We wczesnych stadiach lekarz może zalecić obserwację, monitorowanie poziomów Inhibiny B, regularnie wykonywanie badań tomograficznych. W bardziej zaawansowanych stadiach lekarz może rekomendować chemioterapię – należy jednak zaznaczyć, że nie ma badań naukowych wskazujących jednoznacznie na skuteczność chemioterapii w przypadkach leczenia ziarniszczaka [edit: w styczniu 2021 roku pojawiły się wyniki badań wskazujących na potencjalną skuteczność w leczeniu ziarniszczaka kombinacji leków Carboplatin, Paclitaxel i Alpelisib: https://www.mdpi.com/2072-6694/13/3/368/htm; czytaj też o wynikach badań nad skutecznością chemioterapii w leczeniu ziarniszczaka na tej stronie: https://ziarniszczak.com.pl/2019/07/25/zestawienie-ciekawych-publikacji-naukowych/]. Zwróć też uwagę na publikację opisującą metody leczenia nawrotów ziarniszczaka (https://ovarianresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13048-020-00619-6). Opisane w nim wyniki badania na 40 przypadkach nawrotów może wskazywać na ważną rolę chemioterapii w leczeniu nawrotów ziarniszczaka.

Coraz częściej realizowane są terapie hormonalne, które w wielu przypadkach ograniczają rozwój choroby. Stosowane są tzw. „inhibitory aromatazy”, które hamują procesy namnażania nowotworu. Do często stosowanych leków należy Letrozole, Lupron, Zoladex, Tamoxifen, Femara, Megace. Nie zawsze tego typu leki są skuteczne. Ziarniszczak może wykazywać odporność na inhibitory aromatazy. Należy zaznaczyć, że ziarniszczaki mogą posiadać receptory różnych hormonów – najczęściej estrogenowe (ER+) lub progesterenowe (PR+). Dobór odpowiednich leków powinien być poprzedzony analizą nowotworu pod kątem obecnych receptorów. Uznaje się, że ziarniszczaki ER+ są łatwiejsze w leczeniu ze względu na większą dostępność skutecznych antagonistów estrogenu.

W przypadku leków dedykowanych nowotworom PR+, trwają badania nad skutecznością leku Onapristone (ONA-XR), który w fazie testów dał obiecujące rezultaty (https://finance.yahoo.com/news/context-therapeutics-announces-poster-presentation-113000311.html , https://www.contexttherapeutics.com/pipeline-onapristone). Trwają też badania nad skutecznością łączenia Onapristone z antagonistą estrogenu Anastrozole.

W ostatnim czasie pojawiła się informacja o leku Diphereline, który może być skuteczny w przypadku leczenia ziarniszczaka odpornego na inhibitory aromatazy (lek anty gonadotropowy) (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34941140/).

Czasem wymagane jest podanie kilku leków w kombinacji. Badania nad efektywnością leków są cały czas prowadzone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Informacje zawarte na niniejszej witrynie nie stanowią i nie zastępują porady lekarskiej. Decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja i wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu, który nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.