Zestawienie ciekawych publikacji naukowych

W tym miejscu będę zamieszczał linki do ważnych (w mojej ocenie) publikacji związanych z ziarniszczakiem. Będą one dotyczyły kwestii związanych z diagnostyką oraz skutecznością stosowanych metod leczenia, ale w szczególności pojawią się informacje na temat najnowszych badań nad poznawaniem mechanizmów powstawania i zwalczania tego typu nowotworu.

Uwaga: wszystkie przytoczone artykuły są w języku angielskim. Niestety, nie udało mi się znaleźć wartościowej literatury w języku polskim.

Czynniki mające wpływ na przeżywalność przy ziarniszczaku

  • Wyniki badań na 91 pacjentach z ziarniszczakiem. Analiza związków pomiędzy zastosowanymi metodami leczenia, a przeżywalnością pacjentek: A Long-term Follow-up Study of 91 Cases with Ovarian Granulosa Cell Tumors, luty 2014. Artykuł analizuje ciekawy aspekt wpływu „staging’u” na przeżywalność pacjentek. Choć badanie nie wykazało bezpośredniego związku pomiędzy wykonanym „staging’iem” a długością życia pacjentek, to zwrócono uwagę, że podczas jego wykonywania natrafiono u części pacjentek na inne ogniska choroby. Podjęcie decyzji o „staging’u” obejmującym limfadenektomię (usunięcie węzłów chłonnych) może być bardzo trudne ze względu na ryzyko wystąpienia powikłań (limfedema). Będę poruszać ten temat w innym artykule.

Więcej artykułów na ten temat znajdziesz w odrębnym wpisie na temat Czynników prognostycznych ziarniszczaka.

Skuteczność chemioterapii w leczeniu ziarniszczaka:

  • Analiza dotychczasowych wyników badań (do grudnia 2020) analizujących wpływ chemioterapii na przeżywalność przy ziarniszczaku: Can adjuvant chemotherapy improve the prognosis of adult ovarian granulosa cell tumors?: A narrative review. Jak czytamy w streszczeniu, udział procentowy kobiet, które przyjęły chemioterapię zwiększył się w czasie. Jednak jak pokazują wyniki badań, brak dowodów wskazujących na korzyści wynikające z zastosowania chemioterapii uzupełniającej we wczesnych stadiach rozwoju choroby, a także w zaawansowanych stadiach i nawrotach bez śladów nowotworu (np. po usunięciu nowotworu w całości, tj. „no residual tumor”). Natomiast w sytuacjach, gdy nie można usunąć nowotworu w całości, zastosowanie chemioterapii może być rozważaną opcją. Wskazuje się na potrzebę realizacji dalszych badań analizujących znaczenie chemioterapii w leczeniu ziarniszczaka.
  • Publikacja z grudnia 2021 roku opisująca metodę leczenia ziarniszczaka odpornego na działanie inhibitorów aromatazy – w tym wypadku zastosowano lek Diphereline (anty gonadotropowy):
    GnRHa as a treatment for letrozole-resistant recurrent adult granulosa cell tumors
  • Publikacja ze stycznia 2021 roku wskazująca na potencjalną skuteczność kombinacji leków Carbolatin, Paclitaxel i Alpelisib (badania in-vitro): https://www.mdpi.com/2072-6694/13/3/368/htm
  • Publikacja z lutego 2020 roku opisująca wyniki badań na 40 przypadkach nawrotów ziarniszczaka: https://ovarianresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13048-020-00619-6. Wyniki wskazują na ważną rolę możliwie szerokiej cytoredukcji przy nawrotach oraz potencjalnie ważną rolę chemioterapii w leczeniu nawrotów.

Mechanizmy powstawania nowotworu

2 komentarze do “Zestawienie ciekawych publikacji naukowych”

  1. Niestety dla mnie wszystkie artykuły odnoszą się do dorosłego typu ziarniszczaka. Mnie dopadł typ młodzieńczy, rzadszy…. Czekam na artykuły dotyczące Juvenile granulosa cell tumor. Będę zaglądać, dziękuję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Informacje zawarte na niniejszej witrynie nie stanowią i nie zastępują porady lekarskiej. Decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja i wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu, który nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.