Czynniki prognostyczne ziarniszczaka

#1

Retrospektywna analiza 80 przypadków zachorowań na ziarniszczaka, opublikowana w 2009 roku. Spośród przebadanych czynników prognostycznych, tylko faza rozwoju nowotworu okazała się być istotnym czynnikiem prognostycznym.

Wyniki wskazują, że 5-letnie przeżycie wynosi 91%, a 10-letnie – 86%.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2757560/

#2

Analiza 91 przypadków zachorowań na ziarniszczaka, opublikowana w 2014 roku.

Średnia (mediana) wieku zachorowań na ziarniszczaka wynosiła 42 lata. Mediana wielkości nowotworu wynosiła 91 mm (od 25 do 300 mm). 23% pacjentek przeszło laparaskopową operację usunięcia nowotworu, 25% nie miało operacji stagingu, 30% miało kompletny staging, a 45% częściowy staging.

Współczynniki 5 lat bez choroby (DFS) dla chorych na I fazę nowotworu wynosiły 85%. Skorelowane ze wskaźnikiem DFS były: fakt istnienia pozostałości nowotworu (residual tumor) oraz wielkość guza. Także te czynniki wpływały bezpośrednio na fakt występowania nawrotów choroby.

Rozmiar guza większy od 120 mm wskazywał na zwiększone ryzyko nawrotów choroby.

http://ar.iiarjournals.org/content/34/2/1001.full

#3

Retrospektywna analiza 163 przypadków ziarniszczaka.

W 94% przypadkach zdiagnozowano ziarniszczaka w I stadium. Przeżycie 5-letnie wynosiło 95%, 10-letnie 89% oraz 15-letnie 84%. Wyniki badań wykazują związki pomiędzy zakresem prowadzonej operacji a nawrotami. W przypadku kobiet poniżej 40 roku życia nie odnotowano różnicy pomiędzy przeżywalnością u kobiet, u których wykonano radykalną operację (obejmującą histerektomię radykalną oraz usunięcie obu jajników) oraz operację oszczędzającą (usunięcie jajnika). Różnice były natomiast widoczne u kobiet powyżej 40 roku życia na korzyść kobiet, u których zastosowano operacje radykalne.

https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/publications/less-extensive-surgery-compared-to-extensive-surgery-survival-see

Jeden komentarz do “Czynniki prognostyczne ziarniszczaka”

  1. Przypadkiem znalazlam te stronę dziękuję za te informacje co prawda ja już to wszystko wiedzialam, ale napewno nowym pacjentom przydadzą się te informacje, działaj dalej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Informacje zawarte na niniejszej witrynie nie stanowią i nie zastępują porady lekarskiej. Decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja i wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu, który nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.