Staging, czyli ocena zaawansowania choroby – uważaj na węzły chłonne!

Samo słowo staging odnosi się do klasyfikacji rozwoju choroby według klasyfikacji TNM. Jednak w przypadku ziarniszczaka częściej stosuje się oznaczenia z klasyfikacji FIGO. Poniżej przedstawiam znaczenie poszczególnych stopni w klasyfikacji FIGO.

  • I – guz ograniczony do jajników
  • IA – guz ograniczony do jednego jajnika, brak wodobrzusza
  • IB – guzy w obrębie obu jajników, brak wodobrzusza
  • IC – guzy jak w IA, IB, wodobrzusze lub komórki nowotworowe w wymazach otrzewnej
  • II – guzy jednego lub obu jajników z zajęciem narządów miednicy mniejszej
  • IIA – nacieczenie lub przerzuty do macicy lub jajowodów
  • IIB – zajęcie innych tkanek miednicy mniejszej
  • IIC – guz jak IIA i IIB, wodobrzusze lub komórki nowotworowe w wymazach z otrzewnej
  • III – guz jednego lub obu jajników, przerzuty wewnątrzotrzewnowe poza miednicą mniejszą, przerzuty do węzłów pozaotrzewnowych
  • IV – guz jednego lub obu jajników, przerzuty odległe

Zdecydowana większość nowotworów jajnika typu ziarniszczak jest wykrywana w stadium I, czyli IA, IB lub IC. Przy czym nawet po usunięciu guza w chorobie znajdującej się w stadium I zdarzają się późne nawroty choroby.

Dla określenia stopnia zaawansowania choroby wymagane jest pobranie odpowiednich próbek – albo podczas samej operacji usunięcia nowotworów, albo podczas ponownej operacji, powszechnie nazywanej właśnie stagingiem. Jej celem jest właśnie głównie określenie stopnia rozwoju choroby, w wyniku oceny histopatologicznej pobranych próbek.

W przypadku podejrzenia znacznego zaawansowania choroby, lekarz może podjąć decyzję o usunięciu macicy z przydatkami. Ponadto, podczas operacji jest pobierany wolny płyn z otrzewnej, usuwane są fragmenty siatki. Mogą zostać także usunięte regionalne węzły chłonne.

I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na ważną rzecz. We wczesnych stadiach choroby, nie zawsze dochodzi do usunięcia macicy, czy drugiego, potencjalnie zdrowego jajnika. Jak również, nie zawsze dochodzi do usunięcia węzłów chłonnych. To jaki będzie zakres operacji, w dużej mierze zależy od podejścia danego lekarza i praktyki stosowanej w danym ośrodku leczniczym.

Przed operacją usunięcia jajnika, jak i przed operacją stagingu, koniecznie przedyskutuj z lekarzem ich całościowy zakres. Omówcie oczekiwane efekty, jak i potencjalne skutki uboczne. Pamiętaj, że jajniki odpowiadają za produkcję ważnych dla zdrowia kobiety hormonów. Nie jest natomiast do końca jasne, jak poszczególne hormony wpływają na potencjalny dalszy rozwój choroby. W przypadku kobiet przed menopauzą, we wczesnych stadiach choroby, często operację ogranicza się do usunięcia jednego jajnika.

Z kolei węzły chłonne są niezmiernie ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu limfatycznego. Zbyt daleko posunięta operacja usunięcia węzłów chłonnych może prowadzić do limfedemy – poważnej w konsekwencjach i nieuleczalnej choroby. Rolą Twojego lekarza jest ocena potencjalnych korzyści wynikających z usunięcia węzłów chłonnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Informacje zawarte na niniejszej witrynie nie stanowią i nie zastępują porady lekarskiej. Decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja i wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu, który nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.