Zestawienie ciekawych publikacji naukowych

W tym miejscu będę zamieszczał linki do ważnych (w mojej ocenie) publikacji związanych z ziarniszczakiem. Będą one dotyczyły kwestii związanych z diagnostyką oraz skutecznością stosowanych metod leczenia, ale w szczególności pojawią się informacje na temat najnowszych badań nad poznawaniem mechanizmów powstawania i zwalczania tego typu nowotworu.

Uwaga: wszystkie przytoczone artykuły są w języku angielskim. Niestety, nie udało mi się znaleźć wartościowej literatury w języku polskim.

Czynniki mające wpływ na przeżywalność przy ziarniszczaku

  • Wyniki badań na 91 pacjentach z ziarniszczakiem. Analiza związków pomiędzy zastosowanymi metodami leczenia, a przeżywalnością pacjentek: A Long-term Follow-up Study of 91 Cases with Ovarian Granulosa Cell Tumors, luty 2014. Artykuł analizuje ciekawy aspekt wpływu „staging’u” na przeżywalność pacjentek. Choć badanie nie wykazało bezpośredniego związku pomiędzy wykonanym „staging’iem” a długością życia pacjentek, to zwrócono uwagę, że podczas jego wykonywania natrafiono u części pacjentek na inne ogniska choroby. Podjęcie decyzji o „staging’u” obejmującym limfadenektomię (usunięcie węzłów chłonnych) może być bardzo trudne ze względu na ryzyko wystąpienia powikłań (limfedema). Będę poruszać ten temat w innym artykule.
  • Czynniki mające wpływ na ryzyko nawrotów. Wyniki badań retrospektywnych nad 36 pacjentami ze zdiagnozowanym ziarniszczakiem. Wpływ stadium choroby, indeksu mitotycznego, zakresu operacji chirurgicznej (radykalna vs oszczędzająca), wielkości guza, na częstotliwość występowania nawrotów choroby: Adult Granulosa Cell Tumors of the Ovary: A Retrospective Study of 36 FIGO Stage I Cases with Emphasis on Prognostic Pathohistological Features, maj 2018. Mój komentarz: próba stosunkowo niewielka. Spośród 36 pacjentów tylko u 4 pacjentów odnotowano nawrót choroby.

Mechanizmy powstawania nowotworu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.