Zestawienie ciekawych publikacji naukowych

W tym miejscu będę zamieszczał linki do ważnych (w mojej ocenie) publikacji związanych z ziarniszczakiem. Będą one dotyczyły kwestii związanych z diagnostyką oraz skutecznością stosowanych metod leczenia, ale w szczególności pojawią się informacje na temat najnowszych badań nad poznawaniem mechanizmów powstawania i zwalczania tego typu nowotworu.

Uwaga: wszystkie przytoczone artykuły są w języku angielskim. Niestety, nie udało mi się znaleźć wartościowej literatury w języku polskim.

Czynniki mające wpływ na przeżywalność przy ziarniszczaku

  • Wyniki badań na 91 pacjentach z ziarniszczakiem. Analiza związków pomiędzy zastosowanymi metodami leczenia, a przeżywalnością pacjentek: A Long-term Follow-up Study of 91 Cases with Ovarian Granulosa Cell Tumors, luty 2014. Artykuł analizuje ciekawy aspekt wpływu „staging’u” na przeżywalność pacjentek. Choć badanie nie wykazało bezpośredniego związku pomiędzy wykonanym „staging’iem” a długością życia pacjentek, to zwrócono uwagę, że podczas jego wykonywania natrafiono u części pacjentek na inne ogniska choroby. Podjęcie decyzji o „staging’u” obejmującym limfadenektomię (usunięcie węzłów chłonnych) może być bardzo trudne ze względu na ryzyko wystąpienia powikłań (limfedema). Będę poruszać ten temat w innym artykule.

Więcej artykułów na ten temat znajdziesz w odrębnym wpisie na temat Czynników prognostycznych ziarniszczaka.

Skuteczność chemioterapii w leczeniu ziarniszczaka:

Mechanizmy powstawania nowotworu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.